W minionym roku 2019 byliśmy zaproszeni przez Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce do wzięcia udziału w realizowanym projekcie pt. „Ekologicznie- fantastycznie w szkole i na wakacjach. Pszczoła owad mały, ale doskonały”. Dzieci z szkół podstawowych brały udział w zajęciach pszczelarskich na terenie Zagrody Edukacyjnej w Rezerwacie Przyrody „Grody Ryczyńskie”. My natomiast w okresie wakacji i roku szkolnego odwiedzaliśmy świetlice wiejskie i szkoły podstawowe w gminie Długołęka przeprowadzając warsztaty pt. „Wpływ zanieczyszczonego powietrza na populację pszczół i wynikające z tego konsekwencje”. Ukazywaliśmy negatywne skutki rozwoju rolnictwa i urbanizacji oraz rosnącej populacji ludzi na dostępność zasobów niezbędnych do przeżycia pszczół i innych owadów zapylających.