Nadanie produktowi "Chronionego Oznaczenia Geograficznego" oznacza,że produkt ten posiada szczególną specyficzną jakość, reputację, cieszy się uznaniem lub też posiada inne cechy przypisywane temu pochodzeniu geograficznemu.
" /> Pasieka Migoccy: Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich
.

Dobre jest, gdy pokarm jest lekarstwem, a lekarstwo pokarmem. Hipokrates.

Rok załoťenia: 1953