.

Dobre jest, gdy pokarm jest lekarstwem, a lekarstwo pokarmem. Hipokrates.

Rok załoťenia: 1953