.

Dobre jest, gdy pokarm jest lekarstwem, a lekarstwo pokarmem. Hipokrates.

Rok załoťenia: 1953

2016-03-11, 12:15:32